top of page

Olle Johanson

Silversmith

Olle Johanson är född i Stockholm.

Han började sin formella utbildning som silversmed vid Konstfack, University College of Art, Craft and Design. 1980 öppnade han sin egen ateljé i Stockholm 1980.

Efter att ha flyttat till USA fortsatte han sina studier vid Rhode Island School of Design där han tog sin doktorsexamen 1984. Olle öppnade sin Pawtucket studio 1990 och arbetade där tills han flyttade tillbaka till Sverige 2018.

bottom of page