top of page

Staffan Wigelius

Fotografi

Mamma ägnade sig åt oljemålning, precis som flera generationer före henne, ända tillbaka till 1800-talet och målarbröderna von Wright, mest kända för bildverket Svenska foglar, 1838. Staffan växte upp omgiven av konstnärliga bilder, och redan vid sju års ålder fick han sin första kamera, laddad med mikrofilm. Han utforskade fotografering genom åren och återupptäckte sitt intresse när han besökte New York i trettioårsåldern och köpte en begagnad Nikon FE.

 

Fotografering blev en del av Staffans vardag under en längre sjukskrivning på grund av stress, och han övergick till digital fotografering med en modernare Nikon. Fascinerad av 1930-talets fotografer, särskilt Henri Cartier-Bresson, började han utforska gatufotografi med en Leica M. Genom sina bilder försökte han fånga ögonblickets magi och dokumentera Stockholm från mitten av 00-talet och framåt. Staffan fascinerades av fotografiets förmåga att spegla verkligheten och använde olika tekniker som svartvitt för att förstärka kompositionen och dramatiken i sina bilder. 

Staffan reflekterar mycket över teknikens växande betydelse, inklusive användningen av artificiell intelligens, och hoppas på att fotografin ska förbli en avbildning av verkliga människor och situationer snarare än en ren fantasiprodukt.

bottom of page